10 Aug

ХИЙТ ГРУП ООД

Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова

ХИЙТ ГРУП ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-5400-C01 за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Изпълнението на договора стартира на 27.07.2020 г. и приключва на 27.10.2020 г. Получената помощ е в размер на 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Проект BG16RFOP002-2.073-5400е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Етикети:
HEAT SHOP © 2023