Правила & Условия

 

ВАЖНО! 

Моля внимателно прочетете по-долу, преди да използвате уеб сайта ни! 

       Ако ползвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията му. 

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ условията ни, моля не използвайте сайта!

 

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които “Хийт Груп” ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина shop.heat.bg . Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на shop.heat.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра shop.heat.bg  на IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

 

Правила за използване на сайта

“Хийт Груп” ООД  (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на интернет сайта shop.heat.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани сайта му (наричан по-долу "Сайта") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните търговски марки. 

Не се разрешава материалите в Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или споделяни, за каквато и да било обществена или търговска цел. Публикуването на информация от сайта в други сайтове, без писмено наше разрешение, е забранено и ще бъде преследвано с всички форми на приложимите закони в Република България.

Материалите и информацията публикувани в Сайта са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

Права и отговорности на страните

Материалите, стоките и услугите в Сайта са ограничени само до посочените условия за всеки един от тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на shop.heat.bg по отношение на стоките и услугите, които се предлагат в Сайта зависят от вносителите и/или дистрибуторите на предложените продукти и ЗЗП, и нищо публикувано в сайта не може да ги промени.Shop.heat.bg не дава гаранция за коректността и пълнотата на публикуваните материали, описания или услугите на сайта. “Хийт Груп” ООД  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваната информация, стоки, услуги и/или цени. Възможно е да има публикувана информация за стоки или услуги, която да е остаряла, като Ние не поемаме отговорността да ги актуализираме. Възможно е публикуваната информация в Сайта, да се отнася до стоки, услуги, софтуер, които не се предлагат към момента. За информация за наличните предлагани продукти се свържете с нашият отдел за подръжка на клиентите, на посочените координати за контакти в сайта.

 

Информация от потребителите

Shop.heat.bg не получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез сайта. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от сайта, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до shop.heat.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от сайта е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Shop.heat.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси, за да може да ви предостави услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да изпълним поръчките Ви,  или поддържаме контакт с Вас относно използваните услуги или за да ви информираме за наши продукти, услуги и/или оферти. Ние не продаваме или не отдаваме под наем, както и по никакъв начин не предоставяме  изпратената от Вас лична информация на трети лица..

 

 

Ограничение на отговорността

Shop.heat.bg , неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от shop.heat.bg за възможност да възникнат подобни вреди. В случай , че в следствие на използването на Сайта, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране, поправка на оборудване или информация Вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

Използване на софтуер

Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от сайта е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Молим, преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговия собственик.

 

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в сайта са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

 

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към shop.heat.bg трябва да отговаря на следните условия:

 • може да сочи към съдържание на shop.heat.bg, но не и да го копира;
 • не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на  shop.heat.bg;
 • не трябва да посочва явно или неявно, че  shop.heat.bg налага или препоръчва него или продуктите му;
 • не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на  shop.heat.bg
 • не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

 

Препратки към сайта

Вие можете да създавате препратки към сайта от други сайтове, но само след като приемете условията на  shop.heat.bg. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратки от сайта към Web сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от сайта.  shop.heat.bg не контролира тези сайтове  и не поема никаква отговорност за някой от тях или тяхното съдържание. По този начин  shop.heat.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица , вкл. информацията публикувана в тях. При посещението си в тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и свой риск.

 

Промяна на цени на стоки

 Shop.heat.bg има правото да променя цените, по свое усмотрение и по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на информация или продукти на сайта,  shop.heat.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи никакво обезщетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, платени от потребителя, ако има такива. 

Съобщението за намалени цени представлява поставяне на новата цена до старата, като последната е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите   Съгласно ЗЗП ние от shop.heat.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 • 1. името и адреса ни – "Хийт Груп " ООД , Варна 9000 , ул.Кирил Шиваров 1А , BG 200341605
 • 2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 • 3. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
 • 4. стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките може да видите в рубриката Срокове и Доставка.
 • 5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 • 6. Начините за Доставка са описани подробно в Срокове и Доставка.
 • 7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

Отказ от стоката

Вие като потребител имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и е запазен търговския  вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който стоката е получена при условията на чл. 54 и чл.55 от ЗЗП.При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането  се поема от посочените в гаранционната карта   сервизи. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП  в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със поръчаната от вас стока. 

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, сте длъжни да се обърнете към куриера за „Протокол за увредена пратка”. 

Непотърсени и неполучени от офиса ни поръчки до 14 дни, автоматично се анулират.

 

Общи бележки

„Хийт Груп” ООД управлява сайта от офиса си в София, България. Shop.heat.bg не декларира, че материалите или услугите в сайта са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Shop.heat.bg може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време  ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата е-mail и телефони.

ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

КОМИСИЯ ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
https://www.kzp.bg/

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

https://www.cpdp.bg/

HEAT SHOP © 2023